Onze kaatsvereniging is opgericht in 1915 en behoort tot de oudste sportverenigingen van Drachten. In 2015 hebben we ons 100-jarig bestaan gevierd. Hoewel we ons in een uithoek van kaatsland bevinden hebben we een actieve kaatsvereniging. Het op plezierige en sportieve wijze uitoefenen van de kaatssport behoort tot de hoofddoelen van onze vereniging.

scorebordKaatsvereniging Drachten organiseert ieder jaar een aantal kaatswedstrijden. Naast een aantal ledenwedstrijden kennen we de populaire Wylde Wâlden party.

Op dinsdagavond is er een oefenavond voor alle leden. Op deze avonden wordt er gebruik gemaakt van een kaatskanon. Het seizoen wordt afgesloten met de kransepartij en een feestavond voor de leden.

De site geeft een impressie van het kaatsen in Drachten en is voorzien van een aantal informatieve zaken.